Home / Tag Archives: Đồng Hới

Tag Archives: Đồng Hới

Mẹ Suốt – Tố Hữu

Mẹ Suốt – Tố Hữu

Bài thơ Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu nói về một người mẹ đêm đêm vẫn chèo đò chở những người con của cách mạng qua sông trong những ngày chiến đấu ác liệt, đã trở thành biểu tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một tấm gương …

Read More »