Home / Tag Archives: ong bướm

Tag Archives: ong bướm

Khố soái ca (18+)

Khố soái ca (18+)

Hẹn ước ăn hàng ở ngã ba Ghì nhau cưỡi ngựa nó tê cà Đây người vội vã nâng cò súng Đó kẻ âm thầm nựng nhũ hoa Mỏi mệt thân gà nơi bãi vắng Âu sầu bóng hạc nẻo rừng xa Tơ tình vẽ mật lời ong bướm Õng …

Read More »