Home / Tag Archives: Vĩnh Phúc

Tag Archives: Vĩnh Phúc

Thi nhân – Phạm Hiệp

Thi nhân – Phạm Hiệp

MẾN GỬI THI NHÂN Cười bảo: Đức năng thắng số trời Trách gì sinh mệnh.., cứ rong chơi! Chiếu thơ mặc khách so duyên bút Bầu rượu tao nhân vịnh ý đời Đoạn thói xa hoa niềm tủi cạn Cấy lòng lương thiện nỗi sầu vơi Viết thư gửi bạn, …

Read More »