Home / Bài thơ về giáo dục / Thơ đối đáp Hóa học

Thơ đối đáp Hóa học

Thơ đối đáp Hóa học

Mình về ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ
Nước non luống những
Bari sunfat bao giờ cho tan
Mình về hỏi xóm hỏi làng
Chất nào có thể hòa tan chất này
Mình về xa bạn,xa thầy
Ta hỏi câu này mình có biết chăng
Rằng theo tỷ lệ phần trăm
Nito nhiều nhất ở trong chất nào
Danh pháp thường gọi ra sao
Ở trạng thái nào, rắn, lỏng hay hơi?
Chiều hôm đã xế
Ta buông vạt áo mình ơi ta về
Lòng ta thắc mắc trăm bề
Mình viết lời giải gửi về cho ta.

Đáp:

Ra về luống nhừng
Ta viết đôi lời ai khỏi vẩn vơ…
Nước non xin nhớ đợi chờ
Bari sunfat đã tan
Ta về hỏi xóm, hỏi làng
Meta photphat hòa tan chất này
Phương trình phản ứng sau đây
Cùng nhau trao đổi, đấy đây vẹn toàn
Chất nào rồi cũng phải tan
Chỉ với vĩnh hằng!
Ta về mình đã biết chăng?
Nito nhiều nhất ở trong chất này:
Azothidric () mùi cay,
Là một chất lỏng chứa đầy hiểm nguy
Khi va chạm nổ tức thì,
Lại còn tính độc liệu bề mà trông
Mấy lời nhắn gửi tri âm
, ngày xuân còn dài.

Xem thêm:  Mây và sóng - Rabindranath Tagore

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …