Home / Bài thơ về giáo dục / Thơ tình Sinh học số 5

Thơ tình Sinh học số 5

Thơ tình Sinh học số 5

Anh là một nửa alen
Bỗng nhiên đột biến, cồn cào
Tính trạng trội ở nơi nao
Mau mau biểu hiện, cớ sao lặn hoài?

Xem thêm:  101 bài thơ thất tình ngắn buồn rơi lệ, đong đầy cảm xúc

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …