Home / Bài thơ về giáo dục / Thơ tình Sinh học số 5

Thơ tình Sinh học số 5

Thơ tình Sinh học số 5

Anh là một nửa alen
Bỗng nhiên đột biến, nhớ em cồn cào
Tính trạng trội ở nơi nao
Mau mau biểu hiện, cớ sao lặn hoài?

Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 35

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …