Tìm em

Tìm em

Phương trình nào đưa ta về chung lối
Định lý nào sao vẫn mãi ngăn đôi
Biến số yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm vô cực làm sao ta gặp được

Đạo hàm kia có nào đâu nghiệm trước
Để lũy thừa chẳng gom lại
Gia tốc kia chưa đủ vẫn phải chờ
Đường giao tiếp may ra còn

Nhưng ! Góc độ yêu quá nhỏ!
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại nghịch biến cho tình mãi
chi cho đóng khép

Lục lăng kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là tâm điểm chứa bên trong
Nên đường quanh vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm hội tụ vẫn hoài không với tới

Em cũng biết tung, hoành chia hai lối
Để tình là những đường thẳng song song
Điểm vô cực chỉ hoài công
Đường nghịch số thôi đành chia hai ngả

Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay của nhà bác học Lê Quí Đôn

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …