Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu Sinh học

Tình yêu Sinh học

Tình yêu Sinh học

Nếu em là alen, anh sẽ là nhóm gen liên kết
Dù đơn vị Moóc-gan có ngàn lần thì chẳng ai hoán đổi cho nhau
Nếu em là diệp lục anh sẽ là phô tông ánh sáng
Lăm-đa 4000 Ăngxitơrông toả sáng
Mang đến cho em sắc đỏ
Nếu em là ký sinh bắt buộc, anh sẽ là vật chủ của em
Vật chủ hao mòn cho ký sinh no đủ
Để một đời ta chẳng thể rời nhau!

Xem thêm:  Thi sĩ Tế Hanh cùng những trang thơ Tiếng Sóng ấn tượng nhất phần cuối

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …