Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu Toán học

Tình yêu Toán học

Tình yêu Toán học
là một đường cong
Em cười tiếp tuyến điểm không (O) khờ
Tình yêu đường thằng
Hai ta chỉ gặp điểm gờ (G) khát khao
Tình yêu đồng vị vẫy chào
Cùng nhìn một hướng lao xao cuộc tình
Tình yêu là bẫy lình xình
Trắc nghiệm em nhớ bẫy tình tránh ra
Tình yêu rong ruổi
Đối đỉnh hai góc cùng là bằng nhau
Tình mãi thương đau
Song song đường thẳng tình sầu thiên thu
Ac- si- mec lăng bia hình trụ
Quả tinh cầu hội tụ bên trong
Khắc ghi thành quả của ông
“Công thức thể tích hình cầu” tình yêu!
Xem thêm:  Thơ tình Vật lý 1

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …