Home / Bài thơ về giáo dục / Từ đột biến đến tình yêu

Từ đột biến đến tình yêu

Từ đột biến đến tình yêu

Thầy giáo: Bùi Thế Quyền – THPT Cò Nòi

Gen anh vốn dĩ bình thường
Nhưng liền đột biến trong trường mắt em
Hai loại em đếm mà xem
Thay thế một cặp ai thèm
Mất thêm 1 cặp lặng câm
Gây nhiều hậu quả em thầm xót xa
thì phải vượt qua
Dẫu NST có là lớn hơn
Đột biến cấu trúc
Mất, lặp, đảo, chuyển tế bào
Đột biến số lượng thê nào?
Lệch, Đa phải rõ tại sao thế này
Không, ba, một, bốn nhiễm đây
Công thức phải thuộc khi thầy kiểm tra
Tự đa khác với dị đa
Thể song nhị bội ấy là bao nhiêu
Cơ chế em hiểu rất nhiều
Nên giờ em đã vài điều nghĩ ra
Anh đã vì ta
Đột biến ấy là tình yêu.

Xem thêm:  Bởi nghèo - Lê Hồng

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …