Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu

Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?

Anh yêu em chẳng bởi tham số nào

Giả thiết đó muôn đời không thay đổi!

Càng phân tích tim anh càng nhức nhối

Em nỡ lòng trị tuyệt đối tình anh

Anh yêu em, trị tuyệt đối chân thành

Tình anh đó đã tiến về vô cực

Nếu em xét tình anh trên số thực

Anh sẽ dùng phân thức để chứng minh

Tình yêu đó tựa như bất phương trình

Anh vững tin, xin em đừng giới hạn

Hai con tim chúng mình không đồng dạng

Hay vì em đã tối giản tình anh?

Dù hy vọng là ẩn số mong manh

Thì hệ quả tình anh không hối hận.

Xem thêm:  Chồng người, chồng tôi - Lê Hồng

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …