Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Nếu bài toán tình chưa hiểu

Đã biện luận thế thôi sao?

Anh yêu em chẳng bởi tham số nào

Giả thiết đó muôn đời không !

Càng phân tích tim anh càng nhức nhối

Em nỡ lòng trị tuyệt đối

Anh yêu em, trị tuyệt đối

Tình anh đó đã tiến về vô cực

Nếu em xét tình anh trên số thực

Anh sẽ dùng phân thức để chứng minh

đó tựa như bất phương trình

Anh vững tin, xin em đừng

Hai chúng mình không đồng dạng

Hay vì em đã tối giản tình anh?

là ẩn số

Thì hệ quả tình anh không .

Xem thêm:  Từ ngày vợ tớ lập Facebook

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …