Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Bài thơ tình Toán học số 28

Nếu bài toán tình chưa hiểu

Đã biện luận thế thôi sao?

em chẳng bởi tham số nào

Giả thiết đó muôn đời không !

Càng phân tích tim anh càng nhức nhối

Em nỡ lòng trị tuyệt đối

Anh yêu em, trị tuyệt đối

Tình anh đó đã tiến về vô cực

Nếu em xét tình anh trên số thực

Anh sẽ dùng phân thức để chứng minh

đó tựa như bất phương trình

Anh vững tin, xin em đừng

Hai chúng mình không đồng dạng

Hay vì em đã tối giản tình anh?

Dù hy vọng là ẩn số

Thì hệ quả tình anh không .

Xem thêm:  Bài ca khái niệm hóa học

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …