Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 39

Bài thơ tình Toán học số 39

Bài thơ tình Toán học số 39

Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu
Đã vội vàng biện luận thế thôi sao
Anh yêu em chả bởi tham số nào
Giả thiết đó không bao giờ thay đổi
Càng phân tích tim anh càng nhức nhối
Em nỡ nào trị tuyệt đối tình anh
Anh yêu em bằng định lý chân thành
Và tình anh đã tiến về cô cực
Nếu em xét tình anh trên số thực
Anh sẽ dùng số phức để chứng minh…

Xem thêm:  Từ ngày vợ tớ lập Facebook

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …