Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 6

Bài thơ tình Toán học số 6

Bài thơ tình Toán học số 6

Tôi tặng người em bé nhỏ
Nhớ những ngày ta vui sống
Khi gặp em ta chẳng biết nói chi
Vì ta vẫn song song và vô định
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em như tiếp tuyến bên tôi
Tôi phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh như cực đại.

…..

Em không nói, tôi gia tăng tốc độ
Em , tôi lại biến thiên nhanh
Chắc là em xác định tuổi thư sinh
Yêu là hết là triệt tiêu tất cả

Tình tiệm cận riêng mình quá
Nỗi không nay mai
Tôi mong em đặt điều kiện
Cho tôi sống với tấm lòng

Tôi với em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận lăng nhăng
Mà chỉ lấy dịnh đề ra ứng dụng

Tôi có thể chứng minh là tôi đúng
như hàng điểm điều hoà
Có phương trình rồi tôi rút căn ra
Cũng khác gì điểm A trong quĩ tích

Xem thêm:  Bán thân

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …