Home / Bài thơ sách giáo khoa / Cái máy tuốt lúa – Định Hải

Cái máy tuốt lúa – Định Hải

Cái máy tuốt lúa – Định Hải

Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao.

Máy tròn xoay tít
Núi thóc dần cao
Máy không biết mệt
Cười reo rào rào.

Chú công nhân ơi
Máy ngoan thật nhỉ
Suốt cả mùa vui
Máy thành dũng sĩ

Xem thêm:  Bài thơ Bàn Tay Cô Giáo (Định Hải) – Sự thương yêu của cô giáo như mẹ hiền

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …