Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Cảnh rừng Việt Bắc – Hồ Chí Minh

Cảnh rừng Việt Bắc – Hồ Chí Minh

Cảnh rừng Việt Bắc – Hồ Chí Minh

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay,
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày,
Khách đến thì mời ngô nếp nướng,
Săn về thường chén thịt rừng quay,
Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
ngọt, chè tươi mặc sức say.
Kháng chiến thành công ta ,
xưa, hạc cũ với xuân này.


Năm 1947

Xem thêm:  Gửi lòng con đến cùng Cha - Thu Bồn

Check Also

Đảng ta – Hồ Chí Minh

Đảng ta – Hồ Chí Minh

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao Ba mươi năm phấn đấu …