Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Đi đường – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Tẩu lộ

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian.

Dịch nghĩa

Có đi đường mới biết đường đi khó,
Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác;
Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót,
Thì muôn dặm nước non thu cả vào tầm mắt.

Xem thêm:  Bài Thơ Thi Nghé ( Huy Cận ) Dành Cho Lứa Tuổi Thiếu Nhi

Check Also

Đảng ta – Hồ Chí Minh

Đảng ta – Hồ Chí Minh

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao Ba mươi năm phấn đấu …