Home / Bài thơ về tình yêu / Chào mưa – Mường Mán

Chào mưa – Mường Mán

Chào mưa – Mường Mán

Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
chuỗi hót xanh
Thơm mơ gần và cả mộng xa

Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rất thầm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi

Chào mưa chiều quên lối
Con sáo buồn đứng trú gốc me
quay lại
Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này.

Xem thêm:  Hương cũ - Cúc Hương

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …