Home / Bài thơ sách giáo khoa / Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

rúc bụi tre
về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình, ngỡ ai
Bò chào: "Kìa anh bạn
Lại gặp anh ở đây!"

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười nhoẻn miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
"Ậm ò" tìm gọi mãi…

Xem thêm:  Mùa hạ - Xuân Quỳnh

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …