Home / Bài thơ về giáo dục / Em muốn bên anh …

Em muốn bên anh …

Em muốn bên anh …

Em muốn bên anh
như kí sinh trùng bên cá thể
như sán sơ mít bám ruột chẳng rời ra

Sống cộng sinh em đã thấy hài hòa
như đôi ba ba vẫy vùng dưới nước
như đôi sơn lâm trên miền sơn cước
sống trọn đời mãi mãi chẳng lìa xa

Đôi chúng ta giữa khoảng trời xa lạ
như đôi chim nhạn
dang rộng cánh cùng bay

Em muốn bên anh
suốt năm tháng cùng ngày
đi cùng anh cho dù tiền cháy túi
như lửa bùng lên
như núi trào nham thạch

Em yêu anh
không khác kiệu với hành..

Xem thêm:  Nguyễn Xuân Sanh cùng những tác phẩm dịch vang danh của nhà thơ Nicola Vapzarov phần đầu

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …