Home / Bài thơ về giáo dục / Giải mê cung địa chất

Giải mê cung địa chất

Giải mê cung địa chất

Sinh giới thế nào
Các em khó học cứ vào đọc thơ
5 đại phải nhớ sơ sơ
Thái, Nguyên, Cổ vẫn mơ về Trung, Tân

Mỗi Đại phải học dần dần
Thái cổ già nhất ấy gần 35
Kéo dài được khoảng nghìn năm
Nhân sơ cổ nhất vẫn nằm nơi đây

Nguyên sinh hóa thạch chất đầy
Không xương, Tảo, Động,Thực đầy ô xi
2k tồn tại xá chi
Đố năm xuất hiện có gì (1)

Cổ sinh mới phải lăn tăn
Sáu kỉ phức tạp trăm lần
CO2 chiếm giữ
Phát sinh ngành động Tảo đời hóa phân(2)

Cambri 542 trần (3)
Hỏi Ốcđovic có lần ra không
Khí khô, giảm, Băng đông
Tảo biển ngự trị cây trồng(4) phát sinh

488 tuổi định hình
Silua kế tiếp trước sau
444 tuổi nhiệm màu
Khí hậu nóng ẩm, địa đầu(5), biển dâng

Lên cạn động vật lâng lâng
Gặp cây có mạch dạ vâng nhớ rồi
Đềvon 416 ngồi
khô hanh, ẩm ướt, núi đồi mạc sa(6)

Cá xương phân hóa xa xa
Côn trùng, ếch nhái cùng là phát sinh
Cacbon 360 tình
Lạnh khô, ẩm nóng bực mình lắm cơ

Lưỡng cư, Dương xỉ phất cờ
Có hạt, bò sát phát sinh
Pecmi kết thúc cổ sinh
Tròn 300 tuổi nhắc mình chớ quên

Khí hậu khô lạnh băng nền
Côn trùng bò sát không bền hóa phân(7)
Trung sinh 3 kỉ
Tam điệp sớm nhất vẫn cần 25*

Xem thêm:  Bài Thơ Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ – Trần Đình Chính Đặc Sắc Nhất

Địa ưu, khô khí nhiều năm
Hạt trần ngự trị cố nằm nhớ ghi
Sát cổ phân hóa hướng đi
Phát sinh chim, thú thiếu gì các em

Cá xương phát triển phải xem
Jura dễ nhớ phải kèm đặc trưng
200 nam bắc tưng bừng
Biển vào hậu ấm đã từng diễn ra(8)

Hạt trần, Sát cổ chúng ta
Ngự trị phồn thịnh, chim đà phân li
145 tuổi kỉ gì?
Khí khô biển hẹp Bắc thì kết liên

Có hoa, có vú nhớ liền
Khủng long tuyệt diệt hãy điền kreta
Tân sinh đại của chúng ta
65 Tam đệ địa là ngày nay(9)

Ấm đầu lạnh cuối càng hay
Phát sinh linh trưởng, Hoa ngày tỏa hương
Thú, Chim, Côn hóa tỏ tường
Đệ tứ đã được mở đường tiến lên

18 thêm phảy chớ quên(10)
Loài người xuất hiện Băng nền lạnh khô.
Tóm tắt ngắn gọn nên thô
cố hiểu, đừng cười.

Chú giải:
* Cách đọc con số: ví dụ 542 đọc là năm bốn hai các số khác đọc tương tự
(1) Năm xuất hiện bằng thái cổ trừ đi số năm tồn tại là 1k <=> 3500 – 1000 = 2500
(2) Hóa phân = Phân hóa
(3) trần = tròn
(4) Cây trồng = Thực Vật
(5) Địa đầu = hình thành lục địa
(6) Mạc sa = sa mạc
(7) Hóa phân = Phân hóa
(8) Biển tiến vào lục địa khí hậu
(9) Lục địa gần giống như ngày nay
(10) 18 thêm phảy = 1,8 là tuổi của đệ tứ

Xem thêm:  Em là cô giáo mầm non - Trương Thúy Quyên

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …