Home / Bài thơ về giáo dục / Học lởm – Hoàng Nghi

Học lởm – Hoàng Nghi

Học lởm – Hoàng Nghi

Tôi đây chẳng ra gì
Nghỉ học lâu rồi chửa hiểu chi
Chữ dốt dùng từ sai lắm bận
Lời ngu dụng ý sót nhiều khi
Yêu thơ thả vận nhầm thì ngại
Thích nhạc buông âm nhỡ cũng kì
Bởi thế thôi giờ đành học lởm
Vào làng Xướng-Hoạ với Đường Thi.

Bài họa

Kiến thức thân tôi có đáng gì
Trên đường học vấn chớ ra chi
Lời hay chẳng nhớ sai nhiều bận
Ý đẹp thì quên sót lắm khi
Đánh nhạc nhầm âm nghe cũng ngại
Ngâm thơ lộn ý thấy sao kì
Nên đành cố gắng trao dồi trí
Học lởm đêm ngày để luyện thi.

Xem thêm:  Top 15 Bài văn phân tích bài thơ "Đi đường" của Hồ Chí Minh hay nhất

Check Also

Nghề giáo – Vũ Đức Cảnh

Nghề giáo – Vũ Đức Cảnh

Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng? Nghề mình đó với bảng đen phấn …