Home / Bài thơ sách giáo khoa / Luỹ tre – Nguyễn Công Dương

Luỹ tre – Nguyễn Công Dương

Luỹ tre – Nguyễn Công Dương

Mỗi ,
Luỹ tre xanh rì rào,
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng,
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ
Tre nâng vầng lên
Sao, sao treo đầy cành
Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy
Xôn xao ngoài luỹ tre
Đêm chuyển dần về sáng
Mầm măng đợi nắng về.

Xem thêm:  Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …