Home / Bài thơ sách giáo khoa / Miếu Sầm thái thú – Hồ Xuân Hương

Miếu Sầm thái thú – Hồ Xuân Hương

Miếu Sầm thái thú – Hồ Xuân Hương

Ghé mắt trônglênthấy bảng treo
Kìa đềnthái thúđứng cheo leo
Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu

Xem thêm:  Nhà Thơ Đoàn Thị Lam Luyến Và Những Bài Thơ Vang Danh Phần 2

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …