Home / Bài thơ sách giáo khoa / Mời vào – Võ Quảng

Mời vào – Võ Quảng

Mời vào – Võ Quảng

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Thỏ
– Nếu là Thỏ
Cho xem tai

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Nai
– Thật là Nai
Cho xem gạc

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Vạc
– Đúng là Vạc
Cho xem chân

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Gió
– Xin mời vào!

Kiễng chân cao
Trèo qua cửa
Cùng soạn sửa
Đón lên
Quạt mát thêm
Hơi cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm
Đi khắp miền
Làm việc tốt

Xem thêm:  Tiếng thu - Lưu Trọng Lư

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …