Home / Bài thơ sách giáo khoa / Mùa cam – Phạm Tiến Duật

Mùa cam – Phạm Tiến Duật

Mùa cam – Phạm Tiến Duật

Mía ngọt dần lên ngọn
Gió heo may chớm sang,
Trái hồng vừa trắng cát
Vườn cam cũng hoe vàng.

Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong,
Bổ cam ngoài cửa trước
Hương bay vào nhà trong.

Xem thêm:  Thơ Mùa Xuân – Chùm Thơ Tình Mùa Xuân Yêu Thương Cảm Xúc Nhất

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …