Home / Bài thơ sách giáo khoa / Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

Em cầm bút vẽ lên tay
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa
Cánh cò bay lả, bay la
Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng lất phất hạt mưa
Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn
Hài hoà đường nét hoa văn
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng

Xem thêm:  Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …