Home / Bài thơ sách giáo khoa / Những cái chân – Vũ Quần Phương

Những cái chân – Vũ Quần Phương

Những cái chân – Vũ Quần Phương

Cái gậy có một chân
Biết giúp bà khỏi ngã
Chiếc com-pa bố vẽ
Có chân đứng, chân quay
Cái kiềng đun hằng ngày
Ba chân xoè trong lửa
Chẳng bao giờ đi cả
Là chiếc bàn bốn chân
Riêng cái võng Trường Sơn
Không chân đi khắp nước

Xem thêm:  Vũ Quần Phương Cùng Những Bài thơ Đi Vào Năm Tháng Phần 1

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …