Home / Bài thơ về giáo dục / Phân bào – Phần 2

Phân bào – Phần 2

Phân bào – Phần 2

Thầy giáo: Bùi Thế Quyền

Phân bào gốc rễ của Sinh
Em nào chưa thuộc gắng mình học đi
Học tập cần sự kiên trì
Cứ rảnh là lấy bút chì vẽ ra
Gian kì gồm có ba pha
G1 đến S cuối là G2
S NST nhân hai
Phải ghi phải nhớ vẽ vài cặp xem
Nguyên phân phải nhớ các em
Bốn kì lần lượt ai thèm hỏi đâu
Đầu giữa sau cuối hiểu sâu
Màng nhân biến mất thoi(1)đầu hiện lên
Gian kì thể kép mang tên
Đến kì sau thể kép bền phân ly
Giữa đầu trở lại gian kì
Cromatid ấy thì xưng danh
Kì sau kép tách đơn thành
Tâm động nơi đính cũng đành nhân đôi
Bào chất(2)đã thắt chút rồi
Màng nhân xuất hiện thoi(3)thôi không còn
Thêm vào xuất hiện nhân con
Eo tế bào chất thắt thon chia đều
Kết quả không nhớ cấm kêu
2 con giống hệt và đều giữ nguyên(4).
Bây giờ hãy nhớ thầy khuyên
Lý thuyết là cái căn nguyên làm bài
Công thức sẽ nhớ lâu dài
Chiến đấu bài tập thấy tài hơn xưa
Nguyên phân công lực thượng thừa
Học thuộc ngay nhé thầy vừa viết xong
(21h 54’’ – 07/5/2016)

Chú giải: (1) – Thoi phân bào hình thành ở kì đầu
(2) – Tế bào chất bắt đầu thắt eo
(3) – Thoi phân bào tan biến
(4) – Giữ nguyên bộ NST của tế bào mẹ.

Thời gian đã mấy năm dòng
Giờ thầy viết nốt 2 vòng(1) giảm phân
Nội dung kiến thức rất cần
Muốn làm quy luật học dần trước đi

Khác nhất ở cách phân ly
Hai hàng đứng xếp khác Kỳ giữa Nguyên
Giữa 1 căn cốt di truyền
Em nào không hiểu thầy Quyền giúp cho

Đầu I thật sự phải lo
Hoán vị, liên kết là do lúc này
NST kép mặt dày
Kì sau I vẫn nắm tay vững bền

Phân ly đều tới hai bên
Crômatíd nhớ tên rõ ràng
Màng nhân phân tách đàng hoàng
Tế bào con mới hai nàng đã sinh

Bên ngoài giống cả dáng hình
Bên trong n kép nhắc mình chớ quên
Tâm động giảm nửa bên trên
Đầu II lập tức như tên tiến vào

Thoi tơ ở mỗi tế bào
Đưa NST đứng vào trung tâm
Một hàng đứng giữa âm thầm
Hai bên tâm động đều cầm(2) giây tơ

Sau 2 chia tách nãy giờ
NST kép thẫn thờ tách đơn
Bào chất co thắt chặt hơn
Bốn con khỏe mạnh mang ơn phân bào

Em nào chưa hiểu hỏi nào
Nhận được thông báo thầy vào IB
Học tập phải có đam mê
Cuối năm đỗ đạt tràn trề niềm vui.

0h 13’ thứ 4, ngày 19/9/2019.

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …