Home / Bài thơ về Sài Gòn / Sài Gòn ơi – Nguyên Thạch

Sài Gòn ơi – Nguyên Thạch

Sài Gòn ơi – Nguyên Thạch

Sài gòn ơi.
Gởi em bài ca thương tiếc.
Một lần đi tưởng ngàn trùng.
Sóng trùng dương gào thét với không trung.
Em ở lại bao niềm chung trĩu nặng.

Người ở lại với muôn nghìn cay đắng.
ơi.
Sao vẫn vắng một lối về.
Tang phủ bao trùm khắp nẻo sơn khê.
Sài gòn cay đắng.
Ai mãi mê .

Bến Bạch Đằng mờ xa đôi mắt ngóng.
Dài lê thê triệu u buồn.

Sài Gòn bây giờ.
Đâu tiếng hót chim muôn.
Vang hòa nhịp cùng hồi chuông xóm đạo.

Sài Gòn giờ.
Sao mãi nhà tù gươm giáo.
Đầy rẫy những tên hèn.
Nối giáo ngoại bang.
Ba mươi tháng Tư rũ súng tan hàng.
Để cuộc chiến còn dở dang chưa kết.

Sài Gòn bụi mù mây đen.
Sài Gòn bây giờ.
Sài Gòn chết.
Từng cơn sóng ngầm nối kết dậy lên.

Sài Gòn ơi.
Lời cứu quốc vang rền.
Xin cùng em đứng lên ngời .

Sài Gòn vững tin.
Sài Gòn sẽ sống.

Xem thêm:  Dạ khúc mùa đông - Nguyễn Hưng

Check Also

Sài Gòn mùa nỗi nhớ – Phú Sĩ

Sài Gòn mùa nỗi nhớ – Phú Sĩ

Sài Gòn trả về mùa nỗi nhớ … không anh! Quán cũ ngày xưa … …