Home / Bài thơ về giáo dục / Sơ lược lịch sử phong kiến Việt Nam

Sơ lược lịch sử phong kiến Việt Nam

Sơ lược lịch sử phong kiến Việt Nam

Việt Nam đất nước tôi ơi!
Dựng nước giữ nước bao đời còn ghi
Bao lần đất nước lâm nguy
Quê hương ruột thịt phân ly đôi đường
Giặc Tàu đô hộ nghìn năm
Nước nhà khốn đốn, xuất trăm anh hùng.
Chữ tài, chữ đức đi chung
Chữ nhân, chữ hiếu, chữ trung vẹn toàn
Gian nan, mưa nắng xa trường
Trung can nghĩa đảm kiên cường đời trai
Non sông gánh vác trên vai,
Làm trai chí khí tương lai lưu truyền.
Ngô Quyền dậy sóng Đằng Giang.
Lê Hoàn đánh Tống, dựng nên ngai vàng.
Thường Kiệt thơ thánh còn vang,
Hai lần đánh Tống, ngoại bang bắc triều.
Nhà Trần Tây Kết, Chương Dương
Bạch Đằng, Hàm Tử văn chương vẫn truyền.
Cuối thời Trần chủ suy điều,
Quý Ly thẳng tiến vào triều phế ngôi.
Nhà Hồ thành lập chưa lâu
Minh sang đô hộ, tóm thâu thực quyền.
Lam sơn, Lê Lợi khởi binh
Mười năm gian khổ thân chinh chiến bào.
Hết ngày đại chiến gian lao
Hậu Lê thành lâp binh đao hết dần,
Nhân dân an lạc vô ngần
Vua quan, văn võ, trung thần khắp nơi.
Cuối thời Uy Mục nối ngôi
Tham quan khua khuấy, nhân dân than cùng.
Bởi đâu dân oán khắp vùng
Đăng Dung họ Mạc đã vùng lấy ngôi.
Từ đây Mạc-Nguyễn phân triều,
Từ đây Mạc-Trịnh gây điều đánh nhau.
Đến thời Mậu Hợp, Mạc nguy
Nhà Lê độc lập, Trịnh lên nắm quyền,
Bắt đầu thời chiến triền miên
Đàng ngoài Lê-Trịnh, Đàng trong Nguyễn Hoàng
Phía ngoài Lê-Trịnh xưng danh,
Đàng trong chúa Nguyễn cũng tranh anh hùng.
Nước ta trong lúc bấy giờ,
Tây Sơn tam kiệt dựng cờ xuất binh
Dẫn quân đánh lấy triều đình,
Khiến quân Xiêm phải giật mình thất kinh,
Nguyễn Huệ, mưu kế dùng binh
Hành quân thần tốc tiến kinh năm nào,
Quân Thanh hoảng hốt kêu gào,
Người đi kẻ ở lao nhao khắp vùng
Nguyễn Huệ, hoàng đế Quang Trung
Anh Hùng thiên cổ, tôn xưng thánh hiền.
Bổng đâu hoàng đế băng hà
Con trai Quang Toản được đà lên ngôi,
Triều đình mâu thuẩn bề tôi
Hai bên giao chiến Đắc Tuyên lộng quyền.
Nguyễn Ánh thừa dịp dấy quân
Phú Xuân thất thủ, Tây Sơn mất dần
Bấy giờ Nguyễn Ánh lên ngôi
Gia Long là hiệu, bề tôi nhún nhường
Nguyễn Gia cải cách nhiều đường
Bế quan toả cảng, dân thường khổ thêm.
Việt Nam xuất phát từ đây
Tên gọi Tổ Quốc đến nay vẫn còn.
Cuối thời họ Nguyễn suy dần
Thực dân xâm lấn nhân dân khốn cùng.
Anh hùng lập chí thêm đông
Dẫn dìu đất nước khỏi gông Pháp xiềng.
Anh tài công đức vinh danh
Ngàn năm, tiền bối thơ văn mãi còn
Truyền thống giữ nước bao năm
Đời sau, hậu bối phải chăm gắn làm
Thêm thơm danh tiếng người Nam,
Truyền thống yêu nước, Việt Nam sáng ngời.

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …