Home / Bài thơ sách giáo khoa / Tắc kè hoa – Phạm Đình Ân

Tắc kè hoa – Phạm Đình Ân

Tắc kè hoa – Phạm Đình Ân

Có bạn tắc kè hoa
Xây "lầu" trên cây đa
Rét chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra

Tháng tư, tháng năm đến
Bạn kêu vang: "Tắc kè"
Ý chừng như mách bảo
Rằng: "Sắp hè! Sắp hè!"

Đến tháng bảy, tháng tám
Khi không còn tiếng ve
Tắc kè hoa đánh động
Rằng: "Hết hè! Hết hè!"

Em sửa soạn vở đẹp
Đón chờ ngày khai trường
Tiếng tắc kè vọng mãi
Như nhắn nhủ yêu thương

Xem thêm:  Ông đồ - Vũ Đình Liên

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …