Home / Tag Archives: âm phủ

Tag Archives: âm phủ

Tuổi già

Tuổi già

Tuổi đà quá độ tứ tuần Lỡ thì đã lỡ mà xuân chửa già Rượu tình uống phắt cười khà Ừ thì người phụ cũng là chẳng duyên Lòng buồn nhưng dạ chẳng điên Đêm thâu rít thuốc nào phiền lụy ai Còn chút xíu ánh mắt nai Dễ tin …

Read More »