Home / Tag Archives: vì tiền

Tag Archives: vì tiền

Hám danh – Bách Tùng Vũ

Hám danh – Bách Tùng Vũ

Xưa nay trăm chuyện khóc cười… Đau thương cũng bởi những người hám danh Vì danh ghen ghét đấu tranh Vì danh lắm kẻ giật giành hơn thua Vì danh lắm chuyện trêu đùa… Lắm phường vô lại nó đua chức quyền. Trước danh sau cũng vì tiền… Mà làm …

Read More »