Home / Bài thơ về giáo dục / Thơ tình Hóa học

Thơ tình Hóa học

Thơ tình Hóa học
Em phản ứng với nhiều hợp chất
Kết tủa gì sao bật áo hoa?
Làm ta ngỡ “Suýt ăn da”
Rồi “quỳ tím” gối lê la gọi tình
Em ngọt tựa như bình thuốc tím
Xúc tác gì ngất lịm hồn ta
Ê ta nôn có một ca
Cớ sao em đã hóa Ba zơ kiềm?
Nồng độ của ta tiềm ẩn lắm
A mô ni ác lắm làm chi?
Mùi này nồng nặc kiểu gì
Đặc trưng lúc khám sa đì !
Ta liên kết không rời
Em i on lại bọc xung quanh
Khiến cho ta bốc hơi nhanh
Phổi ta đã hết sạch sành Ô xi
Hắt hai Ét (H2S) cũng vì khó xử
Trứng ấp nhiều thành thử bị ung
Hay là phản ứng trùng ngưng
Cân bằng sao được, thôi dừng đi em
Em đơn chất không thèm tác dụng
Ta trung hòa tưởng trúng quả to
Ngỡ em A xít không no
Ngờ đâu cháy cả Phốt pho cuộc tình
Ta mang lại một bình muối, nước
Kết quả này suy ngược Ba zơ
Đã làm A xít quay đơ
Bảo toàn khối lượng vẫn đờ mặt ra
Ta nhiễm xạ xông pha phốp pháp (super phốt phát)
Lại còn Si li cát vòng hai
Dùng quy tắc vặn nút chai
Phê nol mửa mật cả hai
Nhưng chắc chắn nếu giàu chất đạm
Và Hữu cơ tăng nhiều
Cồn Ê te chỉ một liều
Ắt là lượng tử sẽ chiều phôi thai.
Xem thêm:  Cộng, trừ, nhân, chia phân số

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …