Home / Bài thơ về giáo dục / Lịch sử nước ta

Lịch sử nước ta

Lịch sử nước ta

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà

Kể năm hơn bốn ngàn năm

Tổ tiên rực rỡ, thuận hòa.

Hồng Bàng là tổ nước ta

Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang

Thiếu niên ta rất vẻ vang

Phù Đổng tiếng vang muôn đời.

Tuổi tuy chưa đến chín mười

Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương,

An Dương Vương thế Hùng Vương

Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân

Nước Tàu cậy thế đông người

Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam

Quân Tàu nhiều kẻ tham lam

Dân ta há dễ chịu làm tôi ngươi?

Hai Bà Trưng có đại tài

Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian

Ra tay khôi phục giang san

Tiếng thơm dài tạc đá vàng nước ta

Tỉnh Thanh Hóa có một bà

Tên là Triệu Ấu, tuổi vừa đôi mươi.

Tài năng dũng cảm hơn người

Khởi binh cứu nước, muôn đời lưu phương.

Phụ nữ ta chẳng tầm thường

Đánh đông, dẹp Bắc làm gương để đời.

Kể gần sáu trăm năm giời

Ta không đoàn kết bị người tính thôn.

Anh hùng thay ông Lý Bôn

Tài kiêm văn võ, sức hơn muôn người

Đánh Tàu đuổi sạch ra ngoài

Lập nên triều Lý sáu mươi năm liền

Vì Lý Phật Tử ngu hèn

Để cho Tàu lại xâm quyền nước ta.

Thương dân cực khổ xót xa

Ông Mai Hắc Đế đứng ra đánh Tàu.

Vì dân đoàn kết chưa sâu

Cho nên trước sau mấy lần.

Ngô Quyền quê ở Đường Lâm

Cứu dân ra khỏi cát lầm ngàn năm.

Đến hồi thập nhị sứ quân

Bốn phương loạn lac, muôn dân cơ hàn.

Động Hoa Lư có Tiên Hoàng

Nổi lên gây dựng triều đàng họ Đinh.

Ra tài kiến thiết kinh dinh,

Đến Vua Phế Đế chỉ kinh hai đời.

Lê Đại Hành nối lên ngôi

Đánh tan quân Tống, đuổi lui Xiêm Thành.

Vì con bạo ngược hoành hành

Ba đời thì đã tan tành nghiệp vương.

Công Uẩn là kẻ phi thường

Dựng lên nhà Lý cầm quyền nước ta.

Xem thêm:  Trời sinh hai đứa chúng mình - Vũ Huy Long

Mở mang văn hóa nước nhà

Đắp đê để giữ ruộng nhà cho dân.

Lý Thường Kiệt là hiền thần

Đuổi quân nhà Tống, phá quân Xiêm Thành.

Tuổi già phỉ chí công danh

Mà lòng yêu nước trung thành không phai.

Họ Lý truyền được chín đời

Hai trăm mười sáu năm giời thì tan.

Nhà Trần thống trị giang san,

Trị yên trong nước, đánh tan địch ngoài,

Quân Nguyên binh giỏi tướng tài:

Đánh đâu được đấy, dông dài Á, Âu,

Tung hoàng chiếm nửa Âu châu

Chiếm Cao Ly, lấy nước Tàu ,

Lăm le muốn chiếm nước ta

Nam mươi vạn lính vượt qua biên thùy,

Hải quân theo bể kéo đi,

Hai đường vây kín Bắc Kỳ như nêm.

Dân ta nào có chịu hèn

Đồng tâm hiệp lực mấy phen đuổi Tàu.

Mênh mông một dải Bạch Đằng

Nghìn thu soi rạng giống dòng quang ,

Hai lần đại phá Nguyên binh,

Làm cho Tàu phải thất kinh rụng rời.

Quốc Toản là trẻ có tài,

Mới mười sáu tuổi ra oai trận tiền

Mấy lần đánh thắng quân Nguyên

Được phong làm tướng cầm quyền binh nhung.

Thât là một đấng anh hùng

Trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng trong triều hiền minh

Mười hai đời được hiển vinh,

Đến Trần Phế Đế nước mình suy vi.

nhà Hồ Quý Ly,

Giết vua tiếm vị một kỳ bảy niên.

Tình hình trong nước không yên,

Tàu qua xâm chiếm giữ quyền bấy lâu,

Bao nhiêu của cải trân châu,

Chúng vơ vét tàu sạch trơn.

Lê Lợi kởi nghĩa Lam Sơn,

Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn.

Mấy phen sông Nhị núi Lam,

Thanh gươm, yên ngựa Bắc, Nam ngang tàng.

Kìa Túy Động nọ Chi Lăng,

Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành,

Mười năm sự ngiệp hoàn thành,

Nước ta thoát khỏi cái vành nguy nan.

Vì dân hăng hái kết đoàn,

Nên khôi phục chóng giang san Lạc Hồng.

Vua hiền có Lê Thánh Tôn,

Xem thêm:  Bài thơ Nhớ rừng (Thế Lữ) – Khát khao tự do của cả một dân tộc

Mở mang bờ cõi đã khôn lại lành.

Trăn năm truyền đến cung hoàng,

Mạc Đăng Dung đã hoành hành chiếm ngôi.

Bấy giờ trong nước lôi thôi,

Lê Nam, Mạc Bắc rạch đôi sơn hà,

Bảy mươi năm vạn can qua

Cuối đời mười sáu Mạc đà suy vi.

Từ đời mười sáu trở đi,

Vua Lê, Chúa Trịnh chia vì khá lâu

Nguyễn Nam Trịnh Bắc đánh nhau,

Thấy dân cực khổ mà đau đớn lòng.

Dân gan có kẻ anh hùng,

Anh em Nguyễn Nhạc nổi vùng Tây Sơn,

Đóng đô ở đất Quy Nhơn,

Đánh tan Trịnh, Nguyễn cứu dân đảo huyền

Nhà Lê cũng bị mất quyền,

Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương.

Nguyễn Huệ là kẻ phi thường

Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu,

Ông đà chí cả mưu cao,

Dân ta lại biết cùng nhau một lòng,

Cho nên Tàu dẫu làm hung,

Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà.

Tướng Tây Sơn có một bà,

Bùi là nguyên họ, tên là Thị Xuân,

Tay bà thống đốc ba quân,

Đánh hơn mấy trận, địch nhân liệt là.

Gia Long lại dấy can qua,

Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài.

Tự mình đã chẳng có tài,

Nhờ Tây qua cứu tính bài giải vây.

Nay ta mất nước thế này

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,

Khác gì cõng rắn cắn gà,

Rước voi dầy mả thiệt là ngu si.

Từ năm Tân Hợi trở đi,

Tây đà gây chuyện thị phi với mình

Vậy mà vua chúa triều đình

Khư khư cứ tưởng là mình khôn ngoan.

Nay ta nước mất nhà tan

Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn.

Năm Tự Đức thập nhất niên,

Nam Kỳ đã lọt dưới quyền giặc Tây.

Hăm lăm năm sau trận này,

Trung Kỳ mất, Bắc Kỳ cũng tan,

Ngàn năm gấm vóc giang san,

Bị vua họ Nguyễn đem hàng cho Tây!

Tội kia càng đắp càng đầy,

Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng.

Nước ta nhiều kẻ tôi trung,

Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương.

Hoàng Diệu với Nguyễn Tri Phương,

Xem thêm:  Một thời yêu - Ngọc Hân

Cùng thành còn mất làm gương để đời.

Nước ta bị Pháp cướp rồi,

Ngọn cờ khởi nghĩa nghiều nơi lẫy lừng;

Trung Kỳ Đảng Phan Đình Phùng

Ra tay đánh Pháp vẫy vùng một phương.

Mấy năm ra sức Cần Vương,

Bọn ông Tán Thuật nổi đường Hưng Yên,

Giang san độc lập một miền,

Ông Hoàng Hoa Thám đất Yên tung hoành.

Anh em khố đỏ, khố xanh,

Mưu khởi nghĩa tại Hà thành năm xưa,

Tỉnh Thái nguyên với Sầm Nưa

Kế nhau khởi nghĩa rủi chưa được toàn.

Kìa nọ Nghệ An

Hai lần khởi nghĩa tiếng vang toàn cầu.

Nam Kỳ im lặng đã lâu,

Năm kia khởi nghĩa đương đầu với Tây

Bắc Sơn đó, Đô Lương đây!

Kéo cờ khởi nghĩa, đánh Tây bạo tàn

Xét trong lịch sử Việt Nam,

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông,

Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên.

Ngày nay đến nỗi nghèo hèn,

Vì ta chỉ biết lo yên một mình.

Để người đè nén, xem khinh,

Để người bóc lột ra tình tôi ngươi!

Bây giờ Pháp mất nước rồi,

Không đủ sức, không đủ người trị ta.

Giặc Nhật Bản thì mới qua;

Cái nền thống trị chưa ra mối mành,

Lại cùng Tàu, Mỹ, Hà, Anh,

Khắp nơi có cuộc rầy rà.

Ấy là dịp tốt cho ta,

Nổi lên khôi phục nước nhà tổ tông,

Người chúng ít, người mình đông

Dân ta chỉ cốt đồng lòng là nên.

Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!

Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.

Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu,

Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.

Người giúp sức, kẻ giúp tiền,

Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta.

Trên vì nước, dưới vì nhà,

Ấy là sự nghiệp, ấy là công danh,

Chúng ta có hội Việt Minh

Đủ tài lãnh đạo chúng mình

Mai sau sự nghiệp hoàn thành

Rõ tên Nam Việt rạng danh Lạc Hồng

Dân ta xin nhớ chữ đồng;

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh !

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …