Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu Đại số

Tình yêu Đại số

Tình yêu Đại số

Em đâu biết là Ðại Số
Ðể em còn tưởng tượng mãi không gian
Xứng rồi cân, em vẽ thẳng hai hàng
Anh có biết em mãi làm tiếp tuyến

Tình đại số anh quá nhiều thiên biến
Em ngu ngơ giữa toạ điểm đường tròn
Góc cận kề rồi góc đối con con
Rồi lượng giác em sắt son

Tình bậc ba em giải hoài chẳng nổi
Nghiệm số chung em tiếp nối nhân chia
Lấy luỹ thừa cho hàm số chẳng thừa
Em chỉ biết bậc hai là chia chẵn…

Toán đâu suốt đời may mắn
Thử một lần em đã lập Delta
Nhưng cuối cùng vì chẳng ưa
Anh vô cực em đang thừa luỹ nhớ…

Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
là quĩ tích không gian
những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
chính là đường biểu diễn

Sống vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của
Ðể đo lấy bán kính trần gian
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai

Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 40

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …