Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu Đại số

Tình yêu Đại số

Tình yêu Đại số

Em đâu biết là Ðại Số
Ðể em còn mãi không gian
Xứng rồi cân, em vẽ thẳng hai hàng
Anh có biết em mãi làm tiếp tuyến

Tình đại số anh quá nhiều thiên biến
Em ngu ngơ giữa toạ điểm đường tròn
Góc cận kề rồi góc đối con con
Rồi lượng giác em sắt son

Tình bậc ba em giải hoài chẳng nổi
Nghiệm số chung em tiếp nối nhân chia
Lấy luỹ thừa cho hàm số chẳng thừa
Em chỉ biết bậc hai là chia chẵn…

Toán đâu suốt đời may mắn
Thử một lần em đã lập Delta
Nhưng chẳng ưa
Anh vô cực em đang thừa luỹ nhớ…

Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
Mà tình em là quĩ tích không gian
những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
chính là đường biểu diễn

Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai

Xem thêm:  Tiền mạnh quá trời - Nguyễn Xuân Tính

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …