Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu sơ cấp

Tình yêu sơ cấp

Tình yêu sơ cấp

Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
Sống chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận cao xa
Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
Tôi có thể chứng minh là rất đúng
như hàng điểm điều hòa
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
Tôi yêu em với một cố định
Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
Dùng định lý thay ngàn câu
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
Tìm toạ độ trong tình yêu
Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
Mà tình em là quĩ tích không gian
những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong trừ cộng nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
chính là đường biểu diễn
Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của
Ðể đo lấy bán kính
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai

Xem thêm:  Sâu lắng trước những bài thơ hay về tình bạn cuối cấp đầy xúc động

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …