Home / Bài thơ về giáo dục / Tình yêu sơ cấp

Tình yêu sơ cấp

Tình yêu sơ cấp

Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận cao xa
Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
Tôi có thể chứng minh là rất đúng
như hàng điểm điều hòa
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
Tôi yêu em với yêu cố định
Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
Dùng định lý thay ngàn câu
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
Tìm toạ độ trong
Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
là quĩ tích không gian
những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong trừ cộng nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
chính là đường biểu diễn
Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của
Ðể đo lấy bán kính trần gian
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai

Xem thêm:  Hãy làm bão đi em - Ngô Thiên Tú

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …