Home / Bài thơ sách giáo khoa / Trong một nhà máy – Võ Quảng

Trong một nhà máy – Võ Quảng

Trong một nhà máy – Võ Quảng

Vào xem nhà máy
Sửa chữa ô tô
Ở vùng ngoại ô
Mới vừa kiến thiết
Tôi thấy la liệt
Máy nhỏ, máy to

Cái quay ro ro
Cái luôn thụt thụt
Cái kêu huýt huýt
Cái thét ào ào
Rộn ràng, xôn xao
Nhịp nhàng, răm rắp
Máy chày nổi dập
Tất cả chuyển rung
Lửa cháy bập bùng
Lập loè ánh chớp
Mũi khoan vào thép
Như khoan gỗ non
Lưỡi cắt vào tôn
Tưởng như cắt lá

Nhiều tên nghe lạ
Tên là "pít tông"
"Thanh trượt", "xy lanh"
"Bi ênh", "bánh vít"

Tôi nhìn mê tít
Bố đã gọi về
Tôi cười hề hề:
– Con xin xem nữa!

Xem thêm:  Trong lời mẹ hát - Trương Nam Hương

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …