Home / Bài thơ sách giáo khoa / Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

Ơi anh
Cháu của Bá Hồ
Mũ gắn sao cờ
Anh, người !
Tiến như cơn lốc
Đánh như chớp giật
Thắng như chẻ tre
Đâu anh tiến về
Đẩy tan bóng giặc
Anh đến vùng nào
Cả vùng ấy hát

Xem thêm:  Chọn lọc Top 100+ Stt hay về cuộc sống giúp bạn yêu đời hơn

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …