Home / Bài thơ về giáo dục / Bài học – Trần Hữu Nghiễm

Bài học – Trần Hữu Nghiễm

Bài học – Trần Hữu Nghiễm

Trời mưa đường vắng thầy đến lớp
Một chuyến đò ngang, gió chao nghiêng
Những đôi mắt tròn đen ngóng đợi
Tiếng reo mừng ấm áp tình thương
Cửa trống, gió lùa, mưa tạt
Mái thủng, bàn em dột ướt rồi
Xích lại gần nhau thêm chút nữa
Bài học này không chữ, các !

Xem thêm:  Thư gửi em - Nguyễn Lâm Cẩn

Check Also

Trắng đêm – Typn Huỳnh

Trắng đêm – Typn Huỳnh

Lại một đêm nữa, con thức trắng Hiểu ngày xưa thầy cô cũng như này …