Home / Bài thơ sách giáo khoa / Chùa Non Nước – Lê Thánh Tông

Chùa Non Nước – Lê Thánh Tông

Chùa Non Nước – Lê Thánh Tông

Nơi gọi Bồng, nơi gọi Nhược,
Hai bên góp làm Non Nước,
Đá chồng hòn thấp, hòn cao,
Sóngtrụclớp sau, lớp trước.
Phật hư vô, cảnh thiếu thừa,
Khách danh lợi buồm xuôi ngược.
Vẳng nghe trên gác boong boong,
Lẩn thẩn dưới chùa lần bước.

Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và tập thơ dịch tác giả Bạch Cư Dị

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …