Home / Bài thơ về giáo dục / Công nghệ giáo dục – Trần Bảo Kim Thư

Công nghệ giáo dục – Trần Bảo Kim Thư

Công nghệ giáo dục – Trần Bảo Kim Thư

Quốc Ngữ ngày nay chửa lỗi thời
Vẫn đòi ‘cải cách’ khổ dân tôi
Bùi Hiền tập tễnh mưu đồng hóa
Ngọc Đại lăm le tiếng để đời
Khai trí nhà trường đem thử nghiệm
Canh tân lũ trẻ hóa trò chơi
A dua lắm đứa khen kỳ diệu
Cái chữ nước nhà rách tả tơi!

Xem thêm:  Nếu muốn yêu em... - Giản Đơn

Check Also

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Toán học là môn không khoa học Một cộng một bằng được bao nhiêu? Thường …