Home / Bài thơ sách giáo khoa / Đánh đu – Hỗ Xuân Hương

Đánh đu – Hỗ Xuân Hương

Đánh đu – Hỗ Xuân Hương

Bốn cộtkhen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuânđãbiết xuânchăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

Xem thêm:  Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …