Home / Bài thơ về giáo dục / Em luôn quý mến cô thầy

Em luôn quý mến cô thầy

Em luôn quý mến cô thầy

EM đang học ở nước Xinh
LUÔN ghi nhớ những tâm tình thầy cô
QUÝ ngày chưa biết chữ mô
MẾN thương đến lớp thầy cô chỉ bày

CÔ thì bảo viết thẳng ngay
THẦY cùng giảng dạy thật hay rất nhiều
ÂN cần chỉ bảo sớm chiều
CẦN chuyên em đã biết nhiều đến nay

DẠY bao nhiêu chữ công thầy
DỖ dành em sống thẳng ngay với đời
ĐẾN nay em học khắp nơi
NGÀY sau kiến thức giúp đời bốn phương

HÔM ngày nhà giáo hiến chương
NAY em xin gởi lời thương biết này
EM LUÔN QUÝ MẾN CÔ THẦY
ÂN CẦN DẠY DỖ ĐẾN NGÀY HÔM NAY

Xem thêm:  Thầy giáo toán lớp tôi - Mạnh Cường

Check Also

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Toán học là môn không khoa học Một cộng một bằng được bao nhiêu? Thường …