Home / Bài thơ về giáo dục / Hàm số ngược

Hàm số ngược

Hàm số ngược

Thầy dạy lại em nghe bài “Hàm số ngược”

Để mai sau em hiểu rõ lẽ đời

Như Vũ trụ sinh lưỡng nghi trời, đất

Như có dòng ngược, dòng xuôi.

Em chưa thấu những đắng cay,

Sẽ chẳng hiểu đâu ,

Em chưa trải những

Sẽ chẳng quí đâu một giây phút yên bình.

Sống ở trên đời chưa hiểu lẽ tử, sinh

Sẽ chẳng tin: Ai đó? Phút lên đoạn đầu đài

                                                            là phút nhất

Nếu chưa hiểu lẽ đời được, mất

Sẽ chẳng đâu trong .

Thầy dạy em nghe, bởi đoạn đường trường

Sẽ còn dài lắm những ngày không yên ả

Tất cả sẽ qua, để lại có tất cả

Cả buồn, vui; thiện, ác; mất, còn.

Biết trừ đi cái mất, để được cộng nhiều hơn

Biết nhân , để có mà sẻ chia hạnh phúc.

Thầy còn dạy em bài “Hàm số ngược”

Để mai sau, em hiểu lẽ đời hơn./.

Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ về cuộc sống hôn nhân buồn bã hay nhất

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …