Home / Bài thơ về giáo dục / Hàm số ngược

Hàm số ngược

Hàm số ngược

Thầy dạy lại em nghe bài “Hàm số ngược”

Để mai sau em hiểu rõ lẽ đời

Như Vũ trụ sinh lưỡng nghi trời, đất

Như thời gian có dòng ngược, dòng xuôi.

Em chưa thấu những đắng cay, đau khổ

Sẽ chẳng hiểu đâu ngọt ngào, hạnh phúc

Em chưa trải những đêm dài thao thức

Sẽ chẳng quí đâu một giây phút yên bình.

Sống ở trên đời chưa hiểu lẽ tử, sinh

Sẽ chẳng tin: Ai đó? Phút lên đoạn đầu đài

                                                            là phút thanh thản nhất

Nếu chưa hiểu lẽ đời được, mất

Sẽ chẳng vững vàng đâu trong cuộc sống đời thường.

Thầy dạy em nghe, bởi đoạn đường trường

Sẽ còn dài lắm những ngày không yên ả

Tất cả sẽ qua, để lại có tất cả

Cả buồn, vui; thiện, ác; mất, còn.

Biết trừ đi cái mất, để được cộng nhiều hơn

Biết nhân niềm vui, để có mà sẻ chia hạnh phúc.

Thầy còn dạy em bài “Hàm số ngược”

Để mai sau, em hiểu lẽ đời hơn./.

Xem thêm:  Bài thơ Thăm mẹ chiều đông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …