Home / Bài thơ sách giáo khoa / Hội Tây – Nguyễn Khuyến

Hội Tây – Nguyễn Khuyến

Hội Tây – Nguyễn Khuyến

Kìahội thăng bìnhtiếng pháo reo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!

Xem thêm:  Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …