Home / Bài thơ về Huế / Huế chờ – Hồng Dương

Huế chờ – Hồng Dương

Huế chờ – Hồng Dương

Nơi xứ một màu thương tím ngắt
Nỗi cứ thắt lại từng giờ
Khoảng cách xa hoài mãi đứng
Mùi hương tóc bay thoang thoảng

Đây xứ Huế bóng hình ai thấp thoáng
Hoa ngọc lan hòa ráng rơi
Tiếng hò ơi chao liệng cứ buông lơi
Câu mái đẩy đầy vơi trong

Ở trong nớ lời thơ buồn cánh vỡ
Mãi ngoài ni mắt ngỡ dáng em về
Dòng Hương Giang thờ thẩn đến não nề
Thương thương nhớ ê chề trong chiều muộn…

Xem thêm:  Xuân về trên phố Huế - Bằng Lăng Tím

Check Also

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi Xa dòng Hương chiều đầy vơi con …