Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Không đề – Hồ Chí Minh

Không đề – Hồ Chí Minh

Không đề – Hồ Chí Minh

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.

Xem thêm:  Cảm hứng - Hồ Chí Minh

Check Also

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm trăng của tác giả Hồ Chí Minh nói về lòng yêu trăng, …