Home / Chùm thơ chọn lọc / Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản Nôm Nguyễn Văn Bân (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản Nôm Nguyễn Văn Bân (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản Nôm Nguyễn Văn Bân (Sấm ký)

Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm hay còn được biết đến với tên gọi khác là sấm Trạng Trình. Đây là một trong những bài thơ có ý nghĩa tiên tri của ông về các biến cố của dân tộc Việt Nam trong khoảng 500 năm. Theo nhiều đánh giá, nhiều điểm trong tập sấm ký này đã trung khớp với các sự kiện lịch sử của Việt Nam. Và nổi bật nhất trong số đó chính là tiên đoán về quốc hiệu Việt Nam. Bởi vào thời kỳ mà ôngsống thì Việt Nam vẫn chưa có quốc hiệu mà vẫn dùng quốc hiệu là Đại Việt.

Bản nôm Nguyễn Văn Bân

1. Vừa năm Canh Tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa long câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian

5. Mỗi đời có một tôi ngoan

Giúp chưng giữ nước dân an thái bình

Kể từ Lạc Long đế kinh,

Thế cùng xem biết sự tình thấp cao.

Nhân vì biết được tơ hào

10. Truyền chưng chép vào chẳng tiếc làm chi.

Luận chung một tập kim thì

Tướng tài coi gẫm, nam nhi học đòi

Trượng phu có chí thời coi

Những câu nhiệm nhặt đáng doi cho cần

15. Già nay cũng đấng hiên ngang

Biết chưng đời trị biết đường đời suy

Kể từ nhân duẫn mà đi

Sau thì chưa đến biết thì nói ra.

Tiếc thay hiền sĩ tuổi già

20. Phúc bằng Bành Tổ cùng là Thái Công

Thử cho tay thước ra dùng

Tài này cùng hẹn anh hùng xem sao

Trên trời chỉn chín tầng cao

Tai nghe bằng một tơ hào biết hay

25. Hiềm vì sinh phải thời này

Rấp thù lỗi kiếp tiếc thay chưng đời

Dẫu hay tấn chước ngàn lời,

Sinh phải lỗi đời ắt cũng có dư.

Chẳng sinh phải kiếp người ta,

30. Sinh ra phải kiếp quỷ ma nhà trời.

Nói ra thì lộ sự đời,

Che nghe cho phải luỵ này,

Nói ra ám chúa bội quân

Ðương thời đời trị xoay vần được đâu

35. Chờ cho nhân duẫn về sau

Ðến chừng đời ấy thật âu nhiều nàn

Trời sinh ra những kẻ gian,

Nhật dạ đạo kiếp suy tàn đông tây.

Xem thêm:  Top 10 Khẩu hiệu, bài thơ hay giúp trẻ trật tự xếp hàng mà cô giáo mầm non nên biết

Quân nào thần ấy làm vày,

40. Thượng nhân bất chính hạ nay tác loàn.

Đua nhau bạo ngược làm càn,

Phá gia ba kẻ dân tàn khốn thay

Anh hùng gẫm được thời hay,

Xem chưng thời vận biết hay trong lòng.

45. Nam nhi có chí anh hùng,

Muốn làm tướng suý lập công chưng đời.

Thời xem tuần vận điềm trời,

Cơ mưu nhiệm nhặt nên trai anh hùng.

Đi tìm cho đến thánh công,

50. Để phù trợ trị nên công vẹn tuyền.

Trong ngoài cương kỷ cho bền,

Bốn phương điều vận cho yên trong ngoài.

Chờ khi chuyển đất động trời,

Bấy giờ mới biết mặt trai anh hùng.

55. Còn bận thì náu chưa xong,

Nhân lực chẳng đoạt thiên công đâu là.

Ðời này những quỷ cùng ma

Chẳng phải người thế dân ta thiện hiền.

Trời cao đất rộng mông minh,

60. Ngu dân đâu biết chân tình đế vương.

Thế gian ai chẳng biết tường,

Thánh thời ở tại khảm phương tuần này.

Ấy là lục thất gian nay,

Tuần hoàn đã định đến ngày hưng vương.

65. Xem chưng tuần vận cho tường,

Bảo giang thánh xuất trung ương thuở này.

Vua ngự thạch bàn xa thay,

Nhân ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Chim kêu vượn hót vang lừng,

70. Ðường đi thỏ thẻ dặm chưng khôn ngờ.

Nhân gian vắng vẻ bằng tờ

Sơn lâm bát ngát đổ nhờ khôn thay!

Vua còn cuốc nguyệt cày mây

Phong điều vũ thuận đợi ngày làm ăn

75. Phong đăng hoà cốc chứa chan

Vua ở trên ngàn có ngũ sắc vân.

Khảm cung thời tiết mở vần,

Thực là thiên tử thánh nhân ra đời.

Anh hùng ai có chí tài,

80. Công phu chẳng ngại tìm đòi ra đi.

Tìm đi đến Bàn thạch khê,

Đất sinh thánh đế bên kia cuối làng.

Nhìn đi nhìn lại cho tường,

Do nay phỏng có sinh vương đâu là.

85. Chẳng tin thì đến bản gia,

Đất sinh thiên tử xem qua địa hình.

Bốn bề phong cảnh cực thanh,

Tả long triều lại uốn vành vũ khai.

Hữu thời cửu khúc giang nay,

90. Minh Ðường thất diệu ra bày tay coi

Trông xa thấy một đầu voi

Xem thêm:  Tuyển chọn 222 stt hài hước khó đỡ khiến bạn cười té ghế

Đầu cúi cuốn lại phục triều nguyệt sơn.

Ứng điềm thiên tử về chầu,

Tượng trời thánh đế thật âu trị dài.

95. Song thiên nhật nguyệt sáng soi,

Sinh được tuổi ấy thật ngôi chẳng cầu

Ðến tuần hưng vượng về sau,

Chờ đến tam hợp thúc nhau mới làm

Khuyên người Ðông Bắc Tây Nam

100. Muốn làm tướng suý thì xem sấm này

Anh hùng lượng được thời hay

Chép làm một quyển để ngay chẳng mòn.

Ai nên bia tạc biển son,

Nguyện đem phúc vận tử tôn ơn nhờ.

105. Nay nhờ truyền bảo sau xưa,

Những câu nhiệm nhặt nên sơ tỏ tường

Tìm đi cho đến khảm phương

Hình dung thánh đế khiêm nhường từ bi.

Chính trung diện mạo uy nghi,

110. Râu rồng tóc phượng thật thì đế vương.

Nhìn xem cho biết tỏ tường,

Để hoà (mà) giúp rập đế vương tuần này.

Quân thần hội họp rồng mây,

Đạo trời hay chứa bàn tay nhưng là.

115. Cõi tiên thế giới đất ta,

Mông lung bốn bể ắt là giao lân.

Trời xui thiên tử vạn dân,

Rắp hết xa gần triều lục thất gian.

Phò vua ra đến Tràng An,

220. Bao nhiêu nguỵ đảng loài gian lại hiền.

Đời ấy những Phật cùng tiên,

Sinh những người hiền trợ giúp trị dân.

Lục thất dư ngũ vạn xuân,

Bây giờ trời lại xoay vần chốn nao.

225. Thấy sự thời để chép vào,

Lâu thời chẳng biết nói sao nên lời.

Ai mà độ lượng trí tài,

Công phu chẳng ngại tìm thôi đến này.

Phò vua vực trị trợ đời,

230. Ơn trên đức rộng cho trai ơn nhuần.

Vũ thời phong đại tướng quân,

Văn thời thất phẩm đại thần cao ngôi.

Trông ân đức rộng bằng trời,

Cả dung cho khắp thoả người tôi con.

235. Chớ nề bạch ốc chu môn,

Nam nhi có chí khoẻ khôn đều dùng,

Quân minh lại gặp thần trung,

Tướng vốn vô dùng điều dụng mới trai.

Trảo nha những đứng trí tài,

240. Bất văn thạch phụng nào ai biết gì.

Ai ai là chẳng nam nhi,

Sinh chẳng kịp thì nên muộn công danh.

Trông ơn đức rộng cao minh,

Tuất cập đến kẻ hết tình làm tôi.

Xem thêm:  Top 15 Bài thơ hay viết nhân ngày lễ tình nhân Valentine

245. Quân thần tướng tá giúp đời,

Quân minh thần hiệp mỗi điều cho tin,

Trợ phù nhà nước khoẻ bền.

Công phu kiếp trước hữu duyên cùng người.

Trời sinh lão tướng giúp đời,

250. Khai quốc cùng toại cho đòi khảm phương.

Khác nào thuở trước nhà Đường,

Quân minh lại gặp thần lương mới bền.

Đời xưa những đấng khá khen,

Đời nay những đấng tôi hiền ai so

255. Xưa trượng phu, nay cũng trượng phu,

Tài nay khá mượn tài xưa giúp đời.

Mong ơn trên trị chưng đời,

Chớ hề quên nghĩa phụ người công phu.

Sống thời ăn bổng lộc vua,

260. Thác thời ban cấp cho con thơ rày

Trận tiền hết sức, ra tay,

Cờ xây súng trỏ sắc rày ban cho.

Hoặc là tử trận đương cô,

Quan thời dân xã cấp cho bổng thờ.

265. Quân thời cấp ruộng điền tô,

Làm cho con cháu ơn vua đời đời.

Để cho nức lòng con trai.

Đến khi có giặc cho trai liều mình.

Thấy tặc nó hội phụng kinh

270. Anh hùng ai chẳng liều mình cướp nhau.

Sống thì chức trọng quyền cao,

Thác thì miêu duệ ân nhiều giàu sang.

Lập nên giềng mối kỷ cương.

Trong an ngoài cũng bốn phương thuận hoà,

275. Đâu đâu xướng thái bình ca,

Thiên thuận địa hoà, chủ quý thần vinh.

Tảo an thiên hạ thái bình,

Bây giờ sĩ mở lệ thư luật điều

Sĩ hiền biết bấy nhiêu điều,

280. Tiên bảo cùng sấm mỗi điều chép ra.

Khuyên người Nam Việt trai hiền,

Ai xem cho biết để mà làm công.

Trên đây là những bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm viết trong tập Sấm ký. Qua tập thơ này ta cũng thấy được tài năng của ông trong việc gắn với những giai thoại và sự thật lịch sử. Nhiều nội dung trong đó chưa được giải mã và còn là điều đang cần tìm hiểu thêm. Hy vọng bạn cũng đã có được những kiến thức bổ ích thông qua tập thơ này của Nguyễn Bỉnh Khiêm nhé! Bên cạnh đó tập thơ này còn có rất nhiều bài thơ khác đừng quên đón đọc bạn nhé!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …