Home / Tag Archives: Bạch Cư Dị

Tag Archives: Bạch Cư Dị

Say – Phùng Quán

Say  –  Phùng Quán

(Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng) Tăm tăm tình bạnChếnh choáng tình đờiLíu lưỡi tình ngườiNôn nao thân phận!… Chiếu rách ta ngồiLắc lư thuyền sóngCái giường long mộngMột giòng sông trăng… Ta cũng Lý Bạch!Vồ trăng đáy sôngMạn thuyền vừa cúiRâu tóc bỗng lừngMắm tôm, chanh, …

Read More »