Home / Tag Archives: Bạch Cư Dị

Tag Archives: Bạch Cư Dị

Say – Phùng Quán

Say  –  Phùng Quán

(Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng) Tăm tăm tình bạn Chếnh choáng tình đời Líu lưỡi tình người Nôn nao thân phận!… Chiếu rách ta ngồi Lắc lư thuyền sóng Cái giường long mộng Một giòng sông trăng… Ta cũng Lý Bạch! Vồ trăng đáy sông Mạn …

Read More »