Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Tặng áo – Hồ Chí Minh

Tặng áo – Hồ Chí Minh

Tặng áo – Hồ Chí Minh

Tết năm nay hoãn thịt xôi
Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi
Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú
Chú mang cho ấm, cũng như tôi


Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Xem thêm:  Nguyễn Lãm Thắng và Phần Thầy cô, trường lớp (Tập 1008 bài thơ thiếu nhi)

Check Also

Dân cày – Hồ Chí Minh

Dân cày – Hồ Chí Minh

Thương ôi! những kẻ dân cày, Chân bùn tay lấm suốt ngày gian lao Lại …